Awards & Ranking
Award
LexisNexis Tax Journal’s “40 Under 40” 2015

Prabhu Narasimhan Named to the LexisNexis Tax Journal's "40 Under 40" 2015